Κάθε επιχείρηση σκοπεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον. Για την επιτυχία, το κλειδί είναι να ακούγονται και να προβάλλονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και συνολικά του κλάδου.

Στη δυναμικά αναπτυσσόμενη και πολύπλοκη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ο ΠΣΒΑΚ παρέχει την πρόσβαση και την απαραίτητη αλληλεπίδραση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την έγκαιρη ενημέρωση, τη στρατηγική πληροφόρηση και την ανάπτυξη αποτελεσματικής και επιτυχημένης υπεράσπισης για όλα τα θέματα.

Μαζί μπορούμε να διατηρήσουμε την καλή φήμη του κλάδου μας!

Α) Οικονομική ανάπτυξη

Ο ΠΣΒΑΚ δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Βοηθά τις εταιρείες στην αντιμετώπιση των θεμάτων που μπορεί να προκύψουν και αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.

Β) Δύναμη στα Κανονιστικά ζητήματα

Οι Κανονισμοί των Βρυξελλών πρέπει να γίνονται αποδεκτοί σε όλα τα κράτη μέλη και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. Ο ΠΣΒΑΚ ενημερώνεται για τις εξελίξεις στην Ευρώπη και ενημερώνει τα μέλη του. Παρακολουθεί και συμμετέχει στην αλλαγή του Κανονισμού για τα Καλλυντικά, προωθώντας το όραμα της Βιομηχανίας και αντιμετωπίζοντας τις αναπόφευκτες εξελίξεις.

Γ) Ευθύνη και πρόληψη

Ο ΠΣΒΑΚ είναι τα μάτια και τα αυτιά της Βιομηχανίας!

  • Ενημερώνει τα μέλη του άμεσα για κάθε επερχόμενη αλλαγή.
  • Παρέχει βοήθεια και απαντήσεις σε περιπτώσεις κρίσεων στα μέσα ενημέρωσης, που σε μερικές περιπτώσεις προέρχονται από ΜΚΟ.
  • Διευκολύνει τη συνεργασία της Βιομηχανίας με τις ΜΚΟ που ασχολούνται με το περιβάλλον και τα ζώα.
  • Προωθεί το Εθελοντικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων της Βιομηχανίας Καλλυντικών.
  • Ενεργεί ως ενδιάμεσος, ώστε να περιορίσει τις απαιτήσεις των λιανοπωλητών (π.χ. μέσω GS1).

Ο ΠΣΒΑΚ παρέχει την απαιτούμενη διαφάνεια προς τους καταναλωτές και τις αρχές χωρίς να εκτίθεται η εταιρεία σας. Στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο αναπτύσσονται νέα ψηφιακά εργαλεία για την αύξηση της διαφάνειας και την επικοινωνία των προϊόντων στους καταναλωτές.

Δ) Αποτελεσματική συνεργασία

Ο ΠΣΒΑΚ προβάλει μία ενωμένη και δυνατή θέση της Βιομηχανίας για τα σημαντικά θέματα προς τις αρχές και γενικά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα μέλη του ΠΣΒΑΚ μπορούν να συμμετέχουν στις Επιτροπές ή/και σε ομάδες εργασίας και να συμβάλουν στις διαδικασίες και τις αποφάσεις του Συνδέσμου.

Στον ΠΣΒΑΚ μιλάμε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης!

Μέσω του ΠΣΒΑΚ η εταιρεία σας μπορεί να έρθει σε επαφή με όλους τους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους. Οι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι εκπαιδεύουν το προσωπικό των εταιρειών σε πολλά ζητήματα (risk assessment, GMP, sustainability, microbiology, CPR, etc.).

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, καθώς ακολουθούνται αυστηρές οδηγίες.

Ε) Απαιτήσεις σε χρόνο και χρήμα

Η συνδρομή των μελών εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας σας. Με μία μικρή σχετικά συνδρομή, μπορείτε να διασφαλίσετε μεγάλα πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας. Οποιαδήποτε υπερβολική, περιττή ή άκαμπτη νομική απαίτηση που σταματά χάρη στις προσπάθειές μας, προστατεύει την εταιρεία σας. Αντίστροφα, κάθε νομική απαίτηση που εφαρμόζεται εναρμονισμένα στην Ευρώπη, διατηρεί την αγορά ανοιχτή για τα προϊόντα σας. Συγκρίνετε τη συνδρομή μέλους με το κόστος της ανάκλησης ενός προϊόντος και τη ζημιά που προκαλεί στην εταιρεία σας. Τα στελέχη της εταιρείας σας μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές  ή στις ομάδες εργασίας και να είναι έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένα. Τα στελέχη της εταιρείας σας μπορούν να συναντούν και να διευρύνουν τις γνωριμίες τους στις Ημερίδες και τις Εκδηλώσεις του ΠΣΒΑΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις συνδρομές.

Ο ΠΣΒΑΚ προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας και βοηθά στη διασφάλιση του μέλλοντος της. Σας βοηθά να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά.

Γίνετε μέλος στον ΠΣΒΑΚ και σε όλους τους Εθνικούς Συνδέσμους των χωρών που δραστηριοποιείστε!