Οι πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά στη συσκευασία ενός καλλυντικού προϊόντος είναι:

 • Όνομα και διεύθυνση Υπευθύνου Προσώπου
 • Κατάλογος συστατικών
 • Ονομαστικό περιεχόμενο
 • Προφυλάξεις κατά τη χρήση, εάν απαιτούνται.
 • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή Διάρκεια μετά το άνοιγμα
 • Λειτουργία του προϊόντος, εάν δεν είναι σαφές από την εμφάνισή του.
 • Αριθμός παρτίδας ο οποίος επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
 • Χώρα προέλευσης, για τα εισαγόμενα προϊόντα στην Ε.Ε.

Ορισμένες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία με τη χρήση συμβόλων. Πολλά σύμβολα είναι κοινά σε όλη την Ευρώπη, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση των καταναλωτών σε όλες τις αγορές.

01

Όνομα προϊόντος

Είναι απαραίτητο για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

02

Λειτουργία του προϊόντος

Η περιγραφή του τι είναι ένα καλλυντικό προϊόν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν αυτό είναι προφανές και κατανοητό για τον μέσο καταναλωτή, από την εμφάνιση του προϊόντος, π.χ. «λοσιόν σώματος».

03

Ονομαστικό Περιεχόμενο

Είναι το περιεχόμενο του προϊόντος τη στιγμή της συσκευασίας του και δίνεται συνήθως για τα στερεά προϊόντα κατά βάρος, σε γραμμάρια (g) και για τα υγρά προϊόντα κατ’ όγκο, σε εκατοστόλιτρα (ml).

Η αναγραφή του περιεχομένου δεν είναι απαραίτητη εάν η συσκευασία περιέχει λιγότερο από 5g ή 5ml και για τα προϊόντα μιας χρήσης (π.χ. κάψουλες ή δείγματα). Εάν τα προϊόντα πωλούνται σε τεμάχια, η συσκευασία θα πρέπει να αναγράφει τον αριθμό των τεμαχίων (π.χ. φακελλάκια).

Μερικές φορές το ονομαστικό περιεχόμενο συνοδεύεται από το σύμβολο e, π.χ. «200 ml e». Αυτό εμφανίζεται όταν το προϊόν έχει συσκευαστεί σύμφωνα με ένα σύστημα στατιστικού ελέγχου που ορίζεται στη νομοθεσία, όπως το «σύστημα μέσης πλήρωσης». Δεν αφορά αποκλειστικά τα καλλυντικά και δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο σύστημα. Ο στατιστικός έλεγχος της πλήρωσης εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια σχετικά με την ποσότητα του προϊόντος τη στιγμή της συσκευασίας.

Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα προϊόντα μπορεί να χάσουν όγκο ή βάρος (όπως το βάρος του νερού) και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μικρές διαφορές στο περιεχόμενο που αναφέρεται στην ετικέτα.

Σύμβολο περιεκτικότητας e

04

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή διάρκεια μετά το άνοιγμα

Ημερομηνία πριν από την οποία προτείνεται η χρήση

Κάθε καλλυντικό προϊόν με διάρκεια ζωής μικρότερη των 30 μηνών πρέπει να αναγράφει στη συσκευασία του μια «ημερομηνία πριν από την οποία προτείνεται η χρήση». (“Best before the end of” date). Η ημερομηνία μπορεί να εμφανιστεί δίπλα σε μια κλεψύδρα ή μετά από τη φράση «Χρήση κατά προτίμηση πριν».


Περίοδος χρήσης μετά το άνοιγμα

Για τα προϊόντα με διάρκεια ζωής άνω των 30 μηνών, αναφέρεται η «Περίοδος Χρήσης μετά το Άνοιγμα» (Period After Opening: PAO), δηλαδή ο αριθμός μηνών κατά τον οποίο το προϊόν παραμένει σε καλή κατάσταση μετά το αρχικό άνοιγμα του περιέκτη. Συνήθως επισημαίνεται με το σύμβολο ενός ανοιχτού βάζου μέσα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των μηνών, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, 24 μήνες.

Σε ορισμένα προϊόντα δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή των ημερομηνιών ελάχιστης διατηρησιμότητας ή διάρκειας ζωής. Παραδείγματα είναι τα αεροζόλ, τα οποία σφραγίζονται πολύ αποτελεσματικά, προϊόντα μιας χρήσης και προϊόντα που συσκευάζονται με τρόπο που δεν επιτρέπει τη μόλυνση ή την αλλοίωσή τους όταν γίνεται κανονική και εύλογη χρήση.

05

Αριθμός παρτίδας

Είναι ένας αριθμός που αναγράφεται από τον παραγωγό και είναι απαραίτητος για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, δηλαδή ποια είναι τα συστατικά του, πού και από ποιον παρασκευάστηκε, πότε παρασκευάστηκε κλπ. Ο αριθμός παρτίδας διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε λεπτομέρεια της παραγωγής μπορεί να ανακληθεί εάν χρειαστεί, κατά την επιθεώρηση ή για περιπτώσεις παραπόνων και αξιώσεων.

06

Κατάλογος συστατικών

Παράδειγμα καταλόγου συστατικών

Όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός καλλυντικού προϊόντος πρέπει να αναγράφονται στον Κατάλογο των Συστατικών. Ο κατάλογος χρειάζεται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με αλλεργία, ώστε να αποφεύγουν τα συστατικά στα οποία είναι αλλεργικοί. Τα συστατικά αναγράφονται σύμφωνα με τη Διεθνή Ονοματολογία για τα Καλλυντικά Συστατικά (INCI: International Nomenclature for Cosmetic Ingredients). Συνήθως, τα ονόματα αυτά είναι απλούστερα από τις χημικές ή βοτανικές ονομασίες.

Οι απαιτήσεις του καταλόγου συστατικών:

 • Πρέπει να υπάρχει ο τίτλος «Συστατικά» ή “Ingredients”.
 • Ο κατάλογος καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά βάρους των συστατικών τη στιγμή κατά την οποία προστίθενται στο καλλυντικό προϊόν. Τα συστατικά, η συγκέντρωση των οποίων είναι κάτω του 1% μπορούν να αναγράφονται, χωρίς να τηρείται συγκεκριμένη σειρά, ύστερα από τα συστατικά, η συγκέντρωση των οποίων είναι άνω του 1%.
 • Ακολουθείται το σύστημα INCI για την ονομασία των συστατικών.
 • Τα αρώματα είναι μίγματα συστατικών και επισημαίνονται με τη λέξη «Parfum», εκτός από ορισμένα αρωματικά συστατικά που ονομάζονται επίσης με το όνομα INCI.
 • Τα αρωματικά γεύσης, όπως π.χ. αρώματα που προστίθενται σε οδοντόκρεμες επισημαίνονται με τη λέξη «Aroma».
 • Οι χρωστικές ουσίες επισημαίνονται με την ένδειξη CI (color index) και έναν πενταψήφιο αριθμό, για παράδειγμα «CI 15580”.

Για τα προϊόντα μακιγιάζ, όπου υπάρχουν σειρές προϊόντων με ίδια σύνθεση και αλλαγή μόνο στο χρώμα, ο κατάλογος των συστατικών μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις χρωστικές ουσίες που περιέχονται στη σειρά προϊόντων μετά από το σύμβολο «+/-». Το σύμβολο «+/-» σημαίνει «μπορεί να περιέχει».

07

Προφυλάξεις κατά την χρήση

Ο Κανονισμός για τα Καλλυντικά καθορίζει ποιες είναι οι προφυλάξεις κατά τη χρήση που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά, ανάλογα με τα συστατικά και τη συγκέντρωση αυτών που περιέχονται στο καλλυντικό προϊόν. Η επισήμανση μπορεί επίσης να υποδεικνύει  τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και για τα καλύτερα αποτελέσματα.

08

Ισχυρισμοί του προϊόντος

Οι οδηγίες και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ισχυρισμούς και τις διαφημίσεις των καλλυντικών προϊόντων, διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές ή αθέμιτες πρακτικές. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος της Βιομηχανίας Καλλυντικών Cosmetics Europe εργάζεται συνεχώς για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στη διαφήμιση των καλλυντικών, και έχει εκδώσει Κατευθυντήριες Αρχές για την υπεύθυνη επικοινωνία marketing.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MARKETING

09

Χώρα προέλευσης

Είναι υποχρεωτικό μόνο αν η χώρα προέλευσης είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10

Όνομα και διεύθυνση Υπευθύνου Κυκλοφορίας

Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του Υπευθύνου Προσώπου (ή επιχείρησης) και η διεύθυνσή του. Εάν κάποιος καταναλωτής έχει μια ερώτηση, σχόλιο ή παράπονο σχετικά με το προϊόν, πρέπει να μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο πρόσωπο ή επιχείρηση.

11

Ειδικές πληροφορίες

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη συσκευασία για να συμπεριληφθούν ο κατάλογος των συστατικών, οι προφυλάξεις κατά τη χρήση ή οι οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος, μπορεί να επισημανθεί με το σύμβολο του «χεριού πάνω στο βιβλίο». Το σύμβολο υποδηλώνει ότι ο υπεύθυνος κυκλοφορίας έχει συμπεριλάβει αυτές τις πληροφορίες μέσα στη συσκευασία ή σε φυλλάδιο που είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή στο σημείο πώλησης.


Αντηλιακά προϊόντα

Προστασία από την ακτινοβολία UVA

Τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να παρέχουν προστασία τόσο από την UVB όσο και από την UVA ακτινοβολία. Η προστασία από την UVA επισημαίνεται με ομοιογενή τρόπο σε όλη την Ευρώπη, με το σύμβολο “UVA” σε κύκλο. Το σύμβολο “UVA” υποδηλώνει ότι το προϊόν παρέχει τουλάχιστον την ελάχιστη συνιστώμενη προστασία από την ακτινοβολία UVA.


Βαφές μαλλιών: τεστ αλλεργίας

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν αλλεργία στις βαφές των μαλλιών. Στην εξωτερική συσκευασία των βαφών αναγράφονται προειδοποιήσεις ενώ στα φυλλάδια οδηγιών που περιέχονται στο κουτί δίνονται οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν ότι θα πρέπει να διενεργείται ένα τεστ προειδοποίησης για αλλεργίες από όλους τους χρήστες ενός προϊόντος, ακόμη και αν έχουν χρησιμοποιήσει ξανά το ίδιο ή άλλο προϊόν βαφής. Οι οδηγίες καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμής.


Παιδικές οδοντόκρεμες με φθόριο

Στις παιδικές οδοντόκρεμες αναγράφεται η συνιστώμενη ποσότητα και οι οδηγίες χρήσης. Η κατάποση μικρής ποσότητας οδοντόκρεμας κατά το βούρτσισμα είναι ασφαλής. Το φθόριο στην οδοντόκρεμα βελτιώνει δραστικά την υγεία των δοντιών και είναι ασφαλές για χρήση από παιδιά. Ο κανονισμός της ΕΕ ορίζει τα μέγιστα επίπεδα φθορίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα παιδικά προϊόντα. Τα κράτη μέλη έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα συνιστώμενα επίπεδα φθορίου στις οδοντόκρεμες.


Σύμβολο για τη δυνατότητα ανακύκλωσης

Möbius Loop σύμβολο

Το τριγωνικό σύμβολο υποδηλώνει ότι η συσκευασία του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμη. Η ποσότητα της συσκευασίας που μπορεί να ανακυκλωθεί αναγράφεται στο εσωτερικό του τριγώνου ως ποσοστό.


Πλαστικά

Σύμβολο για πλαστική συσκευασία

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν τα αρχικά υλικά της πλαστικής συσκευασίας: PET ή PETE (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο), HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), V ή PVC (βινυλοχλωρίδιο ή πολυβινυλοχλωρίδιο), LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας), PP (πολυπροπυλένιο), PS (πολυστυρένιο) και άλλα, συμπεριλαμβανομένων πολλών τύπων πλαστικού που είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί.


Tidyman

Σύμβολο Tidyman

Αυτό το εθελοντικό σύμβολο μας ενθαρρύνει να πετάμε τα απόβλητα κατάλληλα και να φροντίζουμε το περιβάλλον.

Σημείωση: Τα σημεία που εμφανίζονται στην εικόνα είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά.