Μήνυμα προέδρου για την μετά – Covid εποχή

Υπόμνημα ΠΣΒΑΚ για τα Αντισηπτικά Διαλύματα σε χώρους εργασίας

Αντισηπτικά διαλύματα για χρήση από τους εργαζομένους βάσει της Εγκυκλίου με Αριθμό Πρωτοκόλλου 17312/Δ9.506 και θέμα: Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του Κορωνοϊού SARSCOV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Υπόμνημα ΠΣΒΑΚ για τον Δειγματισμό Καλλυντικών Προϊόντων

Δειγματισμός των καλλυντικών προϊόντων στα σημεία λιανικής πώλησης

Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία τους

Διευκρίνηση σχετικά με την Ανακοίνωση του ΕΟΦ της 21ης Απρίλιου 2020 με θέμα: Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία τους.

Διευκρίνιση για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία ΦΠΑ 6%

Διευκρίνιση για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία: Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ3401 και ΕΧ 3402) σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΦΕΚ 68 Τεύχος Α’ της 20ης Μαρτίου 2020.

Διαδικασίες χορήγησης αδείας για προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης

Διαδικασίες χορήγησης άδειας για προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης και χορήγησης άδειας δυνατότητας παραγωγής μορφών που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη.

Διάθεση αιθυλικής αλκοόλης

Παράταση Ημερομηνίας Εγγραφής στο ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση προθεσμίας εγγραφής εργαζομένων που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020 αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη μέχρι 31.3.2020.

Ένταξη ΚΑΔ καλλυντικών στις ευεργετικές διατάξεις του Υπ.Οικονομικών

Ένταξη Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας σχετιζόμενων με την παραγωγή καλλυντικών, αρωμάτων & προϊόντων καλλωπισμού στη λίστα με τις ευεργετικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών