Ελλάδα

Εκτιμήσεις ΠΣΒΑΚ για την πορεία πωλήσεων καλλυντικών 2022-2023

Διαβάστε περισσότερα για την πορεία των πωλήσεων των καλλυντικών στην Ελλάδα τη διετία 2022-2023.

Ελλάδα

Ελληνική Αγορά Καλλυντικών 2022

12/5/2023

Στατιστικά στοιχεία ελληνικής αγοράς καλλυντικών 2022 ανά κατηγορία προϊόντων

Ευρώπη

Cosmetics Europe & Euromonitor International

Presentation of data for market volume by country for 2021

Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ Εισαγωγές-Εξαγωγές Καλλυντικών 2021

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τις εισαγωγές-εξαγωγές καλλυντικών προϊόντων μέσα στο 2021

Ελλάδα

Εκτιμήσεις ΠΣΒΑΚ για την πορεία πωλήσεων καλλυντικών 2021-2022

Διαβάστε περισσότερα για τις εκτιμήσεις ΠΣΒΑΚ για την πορεία των πωλήσεων των καλλυντικών στην Ελλάδα την διετία 2021-2022.

Ελλάδα

Εκτιμήσεις ΠΣΒΑΚ για τις συνολικές πωλήσεις καλλυντικών 2021

Διαβάστε περισσότερα για τις εκτιμήσεις ΠΣΒΑΚ για τις συνολικές πωλήσεις καλλυντικών στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων το 2021 – στοιχεία προς Cosmetics Europe.