1. Γενική Συνέλευση των Μελών

Ο ΠΣΒΑΚ είναι Επαγγελματικό Σωματείο και το ανώτερο όργανο διοίκησής του είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε αυτήν συμμετέχουν τα Τακτικά και τα Συνδεδεμένα μέλη, ενώ ψηφίζουν μόνο τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

2. Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΣΒΑΚ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και μέλη.

3. Επιτροπές

Στον ΠΣΒΑΚ λειτουργούν τρεις επιτροπές που επεξεργάζονται τα θέματα και εισηγούνται στο Δ.Σ.

  • Νομοτεχνική Επιστημονική Επιτροπή
  • Επιτροπή Marketing, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
  • Επιτροπή Εξαγωγών

4. Γενικός Διευθυντής

Η Ιωάννα Βαλασκοπούλου ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση του ΠΣΒΑΚ από την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Είναι χημικός με Honours Bachelor degree of Science από το Πανεπιστήμιο του Surrey (U.K.).

Έχει εργασθεί στον κλάδο των καλλυντικών ως σύμβουλος για τους ελέγχους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων.

5. Εκτελεστική Βοηθός και Συντονίστρια Διοικητικών Λειτουργιών

Η Στέλλα Καρμιράκη τελείωσε τη σχολή γραμματειακής υποστήριξης Selectica το 1990. Έκτοτε ανέλαβε την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΣΒΑΚ, έχοντας υπηρετήσει 17 διαφορετικά Δ.Σ. και συνεχίζοντας δυναμικά ως Εκτελεστική Βοηθός και Συντονίστρια των Διοικητικών Λειτουργιών του Συνδέσμου.