1. Γενική Συνέλευση των Μελών

Ο ΠΣΒΑΚ είναι Επαγγελματικό Σωματείο και το ανώτερο όργανο διοίκησής του είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε αυτήν συμμετέχουν τα Τακτικά και τα Συνδεδεμένα μέλη, ενώ ψηφίζουν μόνο τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

2. Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΣΒΑΚ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και μέλη.

3. Επιτροπές

Στον ΠΣΒΑΚ λειτουργούν τρεις επιτροπές που επεξεργάζονται τα θέματα και εισηγούνται στο Δ.Σ.

  • Νομοτεχνική Επιστημονική Επιτροπή
  • Επιτροπή Marketing, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης
  • Επιτροπή Εξαγωγών

4. Γενικός Διευθυντής

Η Άννα Πατέρα ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση του ΠΣΒΑΚ από την 1η Μαρτίου 2021. Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στον κλάδο των Καλλυντικών. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε στην APIVITA, όπου ανέλαβε μία σειρά από επιτελικές θέσεις με αυξανόμενο βαθμό ευθύνης στην Παραγωγή και το Regulotory, την Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντων και τέλος, ως Επικεφαλής των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Παραγωγής Καλλυντικών (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22716). Είναι χημικός με σπουδές στο ΕΚΠΑ, κατέχει μεταπτυχιακό στη Διασφάλιση Ποιότητας από το ΕΑΠ και έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα management, οικονομικών, ηγεσίας και άλλα. Από το 1999 ήταν μέλος του Δ.Σ., Ταμίας και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας.

5. Εκτελεστική Βοηθός και Συντονίστρια Διοικητικών Λειτουργιών

Η Στέλλα Καρμιράκη τελείωσε τη σχολή γραμματειακής υποστήριξης Selectica το 1990. Έκτοτε ανέλαβε την γραμματειακή υποστήριξη του ΠΣΒΑΚ, έχοντας υπηρετήσει 16 διαφορετικά Δ.Σ. και συνεχίζοντας δυναμικά ως Εκτελεστική Βοηθός και Συντονίστρια των Διοικητικών Λειτουργιών του Συνδέσμου.