Από το 1964 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων ΠΣΒΑΚ είναι ο φορέας εκπροσώπησης του κλάδου των καλλυντικών, αρωμάτων και προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο συνάντησης και συνεργασίας για την διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της χώρας.

1. Σκοπός

Ο κλάδος των καλλυντικών συμβάλει στο ατομικό και κοινωνικό «ευ ζην». Οι επιχειρήσεις του κλάδου και ο ΠΣΒΑΚ συνεργάζονται για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας ανταγωνιστικής και αξιόλογης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, στηριζόμενοι σε διαχρονικές αξίες, στην προώθηση του ευνοϊκότερου οικονομικού και νομικού περιβάλλοντος εργασίας και στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται συνεχώς από καινοτόμα, ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα.

2. Αποστολή

Ο ΠΣΒΑΚ:

  • Εργάζεται για την προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
  • Συνδράμει στην ανάπτυξη αλληλεγγύης και αμοιβαίας αρωγής μεταξύ των μελών.
  • Συνεργάζεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές των οποίων οι κανονιστικές πράξεις και τα πρότυπα επηρεάζουν τον κλάδο.
  • Συνομιλεί για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με άλλους κλάδους, οργανισμούς και ενώσεις.
  • Ενημερώνει συνεχώς τα μέλη του για τις εξελίξεις στον χώρο των καλλυντικών (επιστήμη, τεχνολογία, αγορά, δίκαιο) στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο ΠΣΒΑΚ

Παρακολουθεί

Παρακολουθεί τις πολιτικές για τον κλάδο και παρίσταται στα επιχειρηματικά δρώμενα ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων μελών του

Διαμορφώνει

Διαμορφώνει τις θέσεις και τις απόψεις του κλάδου και μετέχει σε δημόσιες ή στοχευμένες διαβουλεύσεις

Οργανώνει

Οργανώνει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις και Ημερίδες για τα Καλλυντικά

Πληροφορεί

Πληροφορεί τα μέλη του για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο

2023