1. Εισαγωγή

Την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 679/2016 (γνωστός και ως GDPR – General Data Protection Regulation) από την Ε.Ε για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (άρθρ. 1, 2)

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων, εξηγούνται οι λόγοι και οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του G.D.P.R., νοούνται ως:

α) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

β) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 46 και Ηφαίστου 1, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2106828955 και email: info@psvak.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

3. “Υποκείμενο των Δεδομένων”

Το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί και στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία. Στο πλαίσιο χρήσης του επίσημου διαδικτυακού ιστοτόπου του ΠΣΒΑΚ, τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ο ΠΣΒΑΚ, είναι:

  • επισκέπτες ιστοσελίδας του ΠΣΒΑΚ, εφόσον οι ίδιοι παρέχουν εκουσίως τα στοιχεία τους,
  • εγγεγραμμένα μέλη του ΠΣΒΑΚ.

4. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο κάθε διαδικτυακός επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΣΒΑΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.psvak.gr, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Ενδέχεται να συλλέξουμε με την συγκατάθεσή σας, προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν επικοινωνείτε με το γραφείο μας ή με το προσωπικό του ΠΣΒΑΚ: όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω π.χ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΣΒΑΚ, μέσω τηλεφώνου, μέσω ταχυδρομείου ή για να εγγραφείτε ως μέλος μας, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email.
  • Με τη χρήση τεχνολογικών μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε, όπως είναι τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής, κινητό, tablet) του χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτήν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη του διαδικτυακού τόπου του ΠΣΒΑΚ. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευής του. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον διαδικτυακό τόπο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)
Στον διαδικτυακό τόπο του ΠΣΒΑΚ παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών, μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποίο υπόκειται στους όρους χρήσης του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου. Ο ΠΣΒΑΚ δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρέχεται με σύνδεσμο. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

5. Σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο ΠΣΒΑΚ προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσης πολιτικής απορρήτου, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για τους κάτωθι καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών.

Ο ΠΣΒΑΚ αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, με στόχο την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τη δραστηριότητά του, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση των σκοπών του.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο ΠΣΒΑΚ δεν ανακοινώνει / κοινοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες.

Ο ΠΣΒΑΚ συμμορφούμενος προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

Προκειμένου να διασφαλίσει επαυξημένη ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο ΠΣΒΑΚ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (κρυπτογράφηση, κωδικοί ασφαλείας, συστήματα ασφαλείας, συμβάσεις εχεμύθειας προσωπικού κτλ.), καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό του, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην κοινοποιούνται αυτά σε τρίτους.

Ο ΠΣΒΑΚ δηλώνει ρητά́ και εγγυάται την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των οιωνδήποτε δεδομένων και την προστασία τους από́ τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή́, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαρροή́, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή́ αθέμιτης επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό́ επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας. Ο ΠΣΒΑΚ αναγνωρίζει, αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα ενεργεί́ εντός του νομοθετικού́ πλαισίου περί́ προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει κάθε φορά́. Ωστόσο αναγνωρίζεται ότι προσωπικά́ δεδομένα είναι δυνατόν να πρέπει να αποκαλυφθούν κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή εντολής άλλης δημόσιας διοικητικής αρχής ή δυνάμει σχετικής ειδικής νομοθεσίας.

6. Δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του εν λόγω κανονισμού, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (οι κάτοχοί τους) έχουν το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο, σε:

  • υποβολή αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, και
  • αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων,
  • πληροφόρηση: προβολή της αποθηκευμένης στον ΠΣΒΑΚ πληροφορίας.

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δεδομένα του, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι κάτοχοι των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με email στη διεύθυνση info@psvak.gr ή χρησιμοποιώντας τη γενική φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου του ΠΣΒΑΚ.

7. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών της ιστοσελίδας αποθηκεύονται στα αρχεία του ΠΣΒΑΚ, μόνο εφόσον απαιτούνται για τους ως άνω σκοπούς σύννομης επεξεργασίας και διαγράφονται εφόσον τα υποκείμενα δεδομένων το ζητήσουν ή εφόσον αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους. Το ανώτατο όριο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι 20 έτη. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο ή ανωνυμοποιούνται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Σε κάθε περίπτωση ο ΠΣΒΑΚ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρείται και να ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εν λόγω πολιτική για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2022