ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

11/9/2021

Η θέση του ΠΣΒΑΚ για την απαγόρευση πώλησης επαγγελματικών καλλυντικών προϊόντων στο ευρύ κοινό.