ΠΣΒΑΚ logo icon

Κατάλογος μελών

Τα τακτικά μέλη είναι παραγωγοί, έμποροι, διανομείς ή αντιπρόσωποι καλλυντικών και αρωματικών προϊόντων στην Ελλάδα, εκτός των λιανοπωλητών. Τα συνδεδεμένα μέλη συμμετέχουν λόγω της εν γένει σχέσης τους ή συνδρομής τους στον κλάδο.