• Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 2023

  22/2/2023

  Πρακτικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

   

  Ετήσια τακτική Γ.Σ. 2022

  28/2/2022

  Πρακτικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

  Ετήσια τακτική Γ.Σ. 2021

  30/6/2021

  Πρακτικό ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

 • Διοικητικό Συμβούλιο 15/2/2023

  15/2/2023

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 19/1/2023

  19/1/2023

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 30/11/2022

  30/11/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 29/9/2022

  29/9/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 11/07/2022

  11/07/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 30/05/2022

  30/05/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 13/04/2022

  13/04/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 23/03/2022

  23/03/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 16/02/2022

  16/02/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

  Διοικητικό Συμβούλιο 12/01/2022

  12/01/2022

  Πρακτικό Δ.Σ.

 • Cosmetics Europe Market Performance 2021

  01/01/2022

  European cosmetic, toiletry and perfumery data

  Cosmetics Europe Market Performance 2020

  01/01/2021

  European cosmetic, toiletry and perfumery data

  Cosmetics Europe Market Performance 2019

  01/01/2020

  European cosmetic, toiletry and perfumery data

  Cosmetics Europe Market Performance 2018

  01/01/2019

  European cosmetic, toiletry and perfumery data

  Cosmetics Europe Market Performance 2017

  01/01/2018

  European cosmetic, toiletry and perfumery data

  Cosmetics Europe Market Performances 2016

  01/01/2017

  European cosmetic, toiletry and perfumery data

  Cosmetics Europe Market Performances 2015

  01/01/2016

  European cosmetic, toiletry and perfumery data