Κτίριο ΕΕΔΕ

Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61

Τ.Κ. 111 44 ΑΘΗΝΑ

 

Τηλ: 210.68.28.955-6

Fax: 210.68.28.956

E-mail: psvakgr@otenet.gr

Website: www.psvak.gr