Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων www.eof.gr
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.uoa.gr
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου www.hepo.gr
ΣΕΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών www.fgi.org.gr
ΣΦΕΕ - Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος www.sfee.gr
ΣΕΧΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών www.haci.gr
ΣΑΕ – Σύνδεσμος Αεροζόλ Ελλάδος www.haa.gr
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ www.herrco.gr