Οι δεσμοί διαχωρίζονται σε Ελληνικούς και Ξένους. Οι ξένοι δεσμοί διαιρούνται σε εταιρίες και Οργανισμούς που αφορούν τον ειδικό χώρο των καλλυντικών, σε Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Διεθνής Οργανισμούς. Οι ξένοι δεσμοί περιλαμβάνουν επίσης και εταιρίες που δεν είναι εταιρίες καλλυντικών αλλά σχετίζονται με τον κλάδο των καλλυντικών.