Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών δημοσιεύει Εκτίμηση για την Αγορά Καλλυντικών 2012-2014


ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2012 - 2014
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ ΣΕ ΕΚΤ.